Fotografia  wykonana 26.01.2016 roku przez Tadeusza Święchowicza.