Pocztówka wydana przed 1906 rokiem w Krakowie przez Wydawn. Sal. Mal. Polsk.