Fotografia wykonana 14.10.1917 roku. Pochodzi z rękopisu Emanuela Hohenauera "Wojna światowa 1914-1918. Moje wspomnienia i przeżycia bojowe". Własność Polskiej Akademii Nauk. Znajduje się w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.