Litografia z lat 18591872, odbita w Warszawie w Lit. A. Dzwonkowskiego i Sp.