Pomnik stoi u zbiegu ulic Zamoyskiego i Chałubińskiego.

Zdjęcie Tadeusza Święchoowicza z lutego 2017 roku.