Grafika opublikowana w 1911 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 6, s. 107.