Obraz olejny z 1604 roku z kolekcji Sterling and Francine Clark Art Institute  w Williamstown (USA).

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.