Fotografię wykonał Maurycy Robiczek około 1885 roku.