Obraz olejny z 1793 roku. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.