Obraz olejny na płótnie z 1 poł. XVIII wieku nieznanego malarza. Znajduje się w Pałacu na Wyspie-Pokój Bachusa w Muzeum Łazienkie Królewskie w Warszawie.