Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1871 roku w  "Tygodniku Illustrowanym" nr 195, s. 145.