Drzeworyt  opublikowany w 1863 roku w "Tygodniku ilustrowany" nr 212 s. 404.