Litografia Nicolasa Eustachego Maurina, według wzoru Philiberta Perrauda, wydana przez Josepha Lemerciera po roku 1846.