Obraz olejny namalowany około 1670 roku. Znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.