Obraz olejny z 1767 roku. Sportretowany to syn Henryka Brühla.