Obraz olejny z końca XVI wieku (namalowany przed 1596 rokiem za życia królowej).