Obraz olejny z 1576 roku znajdujący się w katedrze na Wawelu.

Źródło kopii cyfrowej: Wikipedia.