Obraz olejny z około 1637 roku przypisywany Peterowi Danckertsowi de Rij. Znajduje się w zbiorach Zamku Krolewskiego na Wawelu.

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.