Obraz olejny z pierwszej ćwierci XVIII wieku.  Własność Łazienek Królewskich. Znajduje się w Pokoju Bachusa Pałacu na Wyspie. Fot. A. Ring, L. Sandzewicz.