Obraz olejny z 1767 roku. Obecnie własność Muzeum Łazienki Królewskie. Znajduje się w Gabinecie Portretowym Pałacu na Wyspie.  Fot. A. Ring, L. Sandzewicz.