Obraz z 1819 roku. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.