Ilustracja  z  publikacji  "Gwiazdy myśli polskiej : 36 portretów rysowanych przez Wł. Barwickiego", wydanej w Lublinie w 1917 roku.