Drzeworyt opublikowany w 1868 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 43, s. 193.