Portret Artura Potockiego i Róży z Lubomirskich Potockiej (fot. Walery Rzewuski)