Fotografia ze Zbiorów Specjalnych  Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.