Obraz olejny z pierwszej ćwierci XVIII wieku nieznanego malarza polskiego (kopia).