Drzeworyt opublikowany w 1867 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" , nr 402 s. 265.