Obraz olejny nieznanego malarza polskiego, datowany na lata 1688-1703.  Jeden z 33 portretów biskupów warmińskich namalowanych dla wielkiego refektarza zamku w Lidzbarku Warmińskim. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.