Miedzioryt Hirsza Leybowicza. Rycina opublikowana w dziele Marcina Franciszka Wobe "Icones familiae ducalis Radivilianae ex originalibus...,", wydanego w Nieświeżu w 1758 roku (tablica nr 17).