Rycina z XVII wieku. 

Źródło kopi cyfrowej: Wikimedia Commons.