Drzeworyt z 1897 roku według wzoru Antoniego Kamieńskiego, opublikowany w "Tygodniku ilustrowanym" nr 51 s. 997.