Obraz olejny z 1923 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.