Fotokopia sprrzed 1930 roku, wykonana  wg wzoru paryskiego Zakładu Fotograficznego Hamaret  z około  1857 roku.