Obraz olejny z przełomu 1914 i 1915 roku. Znajduje się w Gmachu Głównym  Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Źródło kopii cyfrowej: http://katalog.muzeum.krakow.pl.