Od lewej widoczni: Jerzy, Tadeusz, Helena i Beata. 

Źrodło kopii cyfrowej: Wikipedia (Jan Mechlich).