Ilustracja opublikowana w 1906 roku w książce Marii Czesławy Przewóskiej "Eliza Orzeszkowa w literaturze i w ruchu kobiecym: zarys syntetyczny", wydanej we Lwowie przez H. Altenberga.