Fotografia opublikowana w 1910 roku w broszurze Stanisława Kijeńskiego "Mowa na pogrzebie Elizy Orzeszkowej w Grodnie 23-go maja 1910 r.", wydanej w Warszawie przez gebethnera i Wolffa.