Obraz olejny z 1903 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.