Obraz namalowany przed 1906 rokiem. 

Źródło kopii cyfrowej; http://laszczynski.pl/wp-content/uploads/2008/09/portret-biskupa-stablewskiego.jpg.