Fotografia Karola Beyera wykonana przed 1862 roku.