Fotografia opublikowana w 1861 roku w Warszawie przez J. Kaufmanna i Spółkę dystr.