Obraz olejny nieznanego malarza francuskiego z lat 1809-1814.