Fotografia Jana Mieczkowskiego wykonana w roku 1889 lub wcześniej.