Fotografia wykonana w zakładzie Karoli & Pusch w roku 1892 lub wcześniej.