Obraz olejny z XVI wieku. Żródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (za Hampel Auctions).