Premium bezpłatne dla prenumeratorów "Biesiady Literackiej" z 1899 roku wydane przez  Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.