Rysunek powstał w Zakopanem w 1899 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.