Grafika M. Manińskiego. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.