Litografia  opublikowana w piśmie "Lwowianin", 1840/1841, zesz. 4, tabl. m.s. 80/81.