Obraz pastelowy Stanisława Wyspiańskiego z 1894 roku.